Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

 Từ khóa:

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7387

Đã truy cập : 45173969

Tại văn bản số 22/UBND-NN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiện toàn, củng cố mạng lưới chăn nuôi và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh.