Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 23/10/2017 - Đến ngày : 29/10/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
23/10/2017
Thứ ba
24/10/2017
Thứ tư
25/10/2017
Thứ năm
26/10/2017
Thứ sáu
27/10/2017
Thứ bảy
28/10/2017
Chủ nhật
29/10/2017
Chương trình công tác