Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 10/12/2018 - Đến ngày : 16/12/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
10/12/2018
Thứ ba
11/12/2018
Thứ tư
12/12/2018
Thứ năm
13/12/2018
Thứ sáu
14/12/2018
Thứ bảy
15/12/2018
Chủ nhật
16/12/2018
Chương trình công tác
  • Tháng 11