Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 20/08/2018 - Đến ngày : 26/08/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
20/08/2018
Thứ ba
21/08/2018
Thứ tư
22/08/2018
Thứ năm
23/08/2018
Thứ sáu
24/08/2018
Thứ bảy
25/08/2018
Chủ nhật
26/08/2018
Chương trình công tác