Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/09/2019 - Đến ngày : 22/09/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/09/2019
Thứ ba
17/09/2019
Thứ tư
18/09/2019
Thứ năm
19/09/2019
Thứ sáu
20/09/2019
Thứ bảy
21/09/2019
Chủ nhật
22/09/2019
Chương trình công tác