Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 06/07/2020 - Đến ngày : 12/07/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
06/07/2020
Thứ ba
07/07/2020
Thứ tư
08/07/2020
Thứ năm
09/07/2020
Thứ sáu
10/07/2020
Thứ bảy
11/07/2020
Chủ nhật
12/07/2020
Chương trình công tác