Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 17/07/2017 - Đến ngày : 23/07/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
17/07/2017
Thứ ba
18/07/2017
Thứ tư
19/07/2017
Thứ năm
20/07/2017
Thứ sáu
21/07/2017
Thứ bảy
22/07/2017
Chủ nhật
23/07/2017
Chương trình công tác