Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 13/05/2019 - Đến ngày : 19/05/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
13/05/2019
Thứ ba
14/05/2019
Thứ tư
15/05/2019
Thứ năm
16/05/2019
Thứ sáu
17/05/2019
Thứ bảy
18/05/2019
Chủ nhật
19/05/2019
Chương trình công tác