Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 21/08/2017 - Đến ngày : 27/08/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
21/08/2017
Thứ ba
22/08/2017
Thứ tư
23/08/2017
Thứ năm
24/08/2017
Thứ sáu
25/08/2017
Thứ bảy
26/08/2017
Chủ nhật
27/08/2017
Chương trình công tác