Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 16/04/2018 - Đến ngày : 22/04/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
16/04/2018
Thứ ba
17/04/2018
Thứ tư
18/04/2018
Thứ năm
19/04/2018
Thứ sáu
20/04/2018
Thứ bảy
21/04/2018
Chủ nhật
22/04/2018
Chương trình công tác