Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 15/07/2019 - Đến ngày : 21/07/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
15/07/2019
Thứ ba
16/07/2019
Thứ tư
17/07/2019
Thứ năm
18/07/2019
Thứ sáu
19/07/2019
Thứ bảy
20/07/2019
Chủ nhật
21/07/2019
Chương trình công tác