Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 24/04/2017 - Đến ngày : 30/04/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
24/04/2017
Thứ ba
25/04/2017
Thứ tư
26/04/2017
Thứ năm
27/04/2017
Thứ sáu
28/04/2017
Thứ bảy
29/04/2017
Chủ nhật
30/04/2017
Chương trình công tác