Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 22/05/2017 - Đến ngày : 28/05/2017
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
22/05/2017
Thứ ba
23/05/2017
Thứ tư
24/05/2017
Thứ năm
25/05/2017
Thứ sáu
26/05/2017
Thứ bảy
27/05/2017
Chủ nhật
28/05/2017
Chương trình công tác