Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 15/10/2018 - Đến ngày : 21/10/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
15/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ tư
17/10/2018
Thứ năm
18/10/2018
Thứ sáu
19/10/2018
Thứ bảy
20/10/2018
Chủ nhật
21/10/2018
Chương trình công tác