Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/06/2018 - Đến ngày : 24/06/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/06/2018
Thứ ba
19/06/2018
Thứ tư
20/06/2018
Thứ năm
21/06/2018
Thứ sáu
22/06/2018
Thứ bảy
23/06/2018
Chủ nhật
24/06/2018
Chương trình công tác