Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/02/2018 - Đến ngày : 25/02/2018
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/02/2018
Thứ ba
20/02/2018
Thứ tư
21/02/2018
Thứ năm
22/02/2018
Thứ sáu
23/02/2018
Thứ bảy
24/02/2018
Chủ nhật
25/02/2018
Chương trình công tác