Đại hội Chi bộ chi cục Thủy sản lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022

14/02/2020 15:21 Số lượt xem: 218

Chiều ngày 13/2, Chi bộ Chi cục Thủy sản long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Đ/c Nguyễn Công Trình - PGĐ Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục Thủy sản khóa VI.

Tới dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Công Trình - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh; Lãnh đạo Phòng Khoa học kỹ thuật.

Chi bộ Chi cục Thủy sản trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT hiện có 15 đảng viên trong đó 12 đảng viên chính thức chiếm 80 %, 03 đảng viên dự bị chiếm 20%. Nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ Chi cục Thủy sản luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.

Ban Chấp hành chi bộnhiệm kỳ 2017-2020 đã lãnh đạo các đồng chí Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong chi cục Thủy sản phát huy vai trò hạt nhân chính trị,  chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, chương trình công tác của Đảng ủy Sở,  Sở Nông nghiệp, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai công tác của chi bộ, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức và lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được chi bộ quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh được quan tâm, công tác phát triển đảng viên được chú trọng.

Lãnh đạo đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ công tác, chi bộ xác định cán bộ là cái gốc của công việc việc thành hay bại là ở công tác cán bộ. Với đặc thù là đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, số lượng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tuổi đời công tác còn trẻ do vậy trong thời gian qua công tác bồi dưỡng chuyên môn, trình độ lý luận chính trị luôn được được quan tâm tạo điều kiện: Đã cử 4 đồng chí đi học Trung cấp Lý luận chính trị, 01 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị; có 5 đồng chí đi học Thạc sỹ, 100% cán bộ chuyên môn được cử đi đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của nhiệm vụ công tác. Công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ được đơn vị thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nhiệm kỳ qua: 01 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng, 01 đồng chí trưởng Trạm Thủy sản, 01 đồng chí được bổ nhiệm chức danh quyền trưởng phòng hành chính tổng hợp; 01 đồng chí được quy hoạch chứcdanh Chi cục trưởng, 02 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng, 01 đồng chí quy hoạch Phó trạm Thủy sản.Trung bình mỗi năm có 95,1% đảng viên được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 16,65% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Đảng  viên Chi bộ được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ nhiều năm được Đảng bộ cấp trên công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội cấp trên, đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để tiếp tục lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bắc Ninh ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Chi cục Thủy sản tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ; tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tận lực, tận tâm với công việc; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh. Phấn đấu, hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 20% đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt 20%, 100% Đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của đảng đạt 100%, sau khi học tập đều có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân. Hằng năm kiểm tra, giám sát 2-3 đồng chí, giám sát 25-30% đảng viên, kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới....

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội.

Chúc mừng những kết quả, thành tích mà Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục Thủy sản đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó giám đốc Sở NN&PTNT -Nguyễn Công Trình nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ Chi cục Thủy sản diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó giám đốc Sở đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên Chi cục luôn xác định vai trò quan trọng và nòng cốt trong công tác tham mưu tổng hợp, thực hiện tốt các giải pháp đề ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ hoạt động chi cục Thủy sản, tiếp tục xây dựng Chi bộ Chi cục Thủy sản trong sạch, vững mạnh.Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác Đảng, chính quyền, thường xuyên đổi mới, nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của người đứng đầu; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên nghiệp, bài bản, tinh nhuệ. Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động tốt, phát huy sức mạnh các phong trào thi đua, phát huy sự đoàn kết, gắn bó cùng phát triển và xây dựng tập thể cơ quan trong sạch, vững mạnh…

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ Chi cục Thủy sản khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Bí thư chi bộ khóa V tái đắc cử Bí thư Chi bộ khóa VI; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thủy sản khóa VI đề ra.

Trần Danh Sơn
Nguồn: Chi cục Thủy sản