Đưa sản xuất nông nghiệp lên tầm cao mới

16/11/2020 08:52 Số lượt xem: 401
Ngày 14-11-1945, Bộ Canh nông-tiền thân của Bộ Nông nghiệp và PTNT được thành lập. Trải qua lịch sử 75 năm hình thành và phát triển, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu lực quản lý trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Ngành Nông nghiệp và PTNT  Bắc Ninh liên tục phải đối mặt với những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, thị trường,... tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, Bắc Ninh tự hào về một ngành Nông nghiệp và PTNT tăng trưởng toàn diện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) tăng từ  8.690,2 tỷ đồng năm 2015 lên khoảng 8.700 tỷ đồng năm 2020; tốc độ giá trị tăng bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 0,03%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng sản xuất ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp nhằm tăng thu nhập cho nông dân, bảo đảm an ninh lương thực. Năm 2020, tỷ trọng trồng trọt ước đạt 41,6%, chăn nuôi - thủy sản ước đạt 51,6%, lâm nghiệp và dịch vụ ước đạt 6,8%.
Đối với lĩnh vực trồng trọt, mặc dù diện tích gieo trồng liên tục giảm qua các năm để phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, đến nay còn 79.112 ha, song do áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, biện pháp thâm canh, cơ giới hóa đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả sản xuất. Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng từ 105,8 triệu đồng năm 2015 lên khoảng 133 triệu đồng năm 2020; Năng suất lúa năm 2020 ước đạt 63,7 tạ/ha. Lương thực bình quân đầu người đạt hơn 400kg/người/năm. Toàn tỉnh hiện có 500 vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, quy mô từ 3 ha trở lên, 71 vùng rau, màu chuyên canh quy mô từ 5 ha trở lên. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng làm tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Mô hình chăn nuôi theo chuỗi khép kín “sản xuất giống - thức ăn - nuôi dưỡng - giết mổ, chế biến - phân phối” đã và đang phát triển ở nhiều nơi; quy mô chăn nuôi trong các trang trại ngày càng tăng, hình thành những vùng chăn nuôi tập trung. Hiện có 2 cơ sở chăn nuôi thực hiện tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất, 5 cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đàn giống, 6 cơ sở đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang thăm trung tâm thực nghiệm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Việt Đoàn (Tiên Du). Ảnh: N.T


Lĩnh vực thủy sản, diện tích nuôi trồng giảm nhẹ, song sản lượng vẫn tăng đều theo các năm, từ 35.650 tấn năm 2015 lên 39.000 tấn năm 2020 do đầu tư thâm canh cao, áp dụng nhiều công nghệ biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất như nuôi cá lồng trên sông, sử dụng quạt nước, chế phẩm sinh học lọc nước, hệ thống “sông trong ao”,... kết hợp sử dụng nhiều giống mới phù hợp với yêu cầu thị trường.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tuy diện tích không lớn nhưng rừng của Bắc Ninh có vai trò quan trọng trong phòng hộ và bảo vệ môi trường, sinh thái; tạo cảnh quan cho các di tích lịch sử văn hóa; gắn với thế trận phòng thủ của địa phương và góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
Từ năm 2015 đến 2020, Ngành Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp được 19 dự án trạm bơm, 33 dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cứng hóa 75 km đê Trung ương và địa phương... với tổng kinh phí đầu tư là 2.858 tỷ đồng. Nhiều công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng theo hướng đa mục tiêu, góp phần quan trọng vào việc phòng chống, giảm nhẹ thiên tai phục vụ yêu cầu phát triển nông nghiệp và đời sống dân sinh.
Công tác xây dựng nông thôn mới đạt thành tựu khá toàn diện. Đến nay, 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cả 8/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trong đó, có 6 huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I, huyện Yên Phong đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai tích cực, dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ số dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.
Với những thành tích đạt được, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng. Đặc biệt, năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT  vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013-2018.
Hiện nay và trong nhiều năm tới, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Một số mục tiêu cụ thể của ngành Nông nghiệp và PTNT đặt ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, giai đoạn 2020-2025 là: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 1,2%. Đến năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.897,6 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 145 triệu đồng. Tỷ trọng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đạt 35-40%. Giá trị các sản phẩm nông nghiệp có tham gia liên kết chuỗi giá trị đạt trên 15%. Toàn tỉnh có ít nhất một huyện và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mỗi năm phát triển và công nhận được từ 20 - 25 sản phẩm OCOP; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Để đạt được các mục tiêu này ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn; tiếp tục duy trì sự tăng trưởng toàn diện, tạo bước phát triển mới, mạnh mẽ về sản xuất, việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân.

Đặng Trần Trung
Nguồn: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT