Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát tại huyện Quế Võ

28/09/2017 14:00 Số lượt xem: 394
Tiếp tục chương trình giám sát, chiều 08/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020” tại huyện Quế Võ.

Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát mô hình nuôi cá lồng trên sông Đuống cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Đức Long, huyện Quế Võ.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở khảo sát tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các xã: Đức Long, Phù Lãng và Phương Liễu, Ban Kinh tế - Ngân sách ghi nhận những kết quả huyện Quế Võ đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao và bền vững.
Hiện trên địa bàn huyện hình thành 4 vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất rau an toàn trên diện tích 3 ha; 1 mô hình sản xuất khoai tây giống sạch bệnh bằng công nghệ nuôi cấy mô, mầm đỉnh. Đồng thời, xây dựng kho bảo quản khoai tây giống và thương phẩm bằng công nghệ kiểm soát môi trường, công suất 1.500 - 1.800 tấn/năm tại xã Việt Hùng.
Bên cạnh đó, có 05 hộ đầu tư xây dựng chuồng trại bằng công nghệ nuôi khép kín, mỗi năm xuất chuồng đạt khoảng 1.650 tấn thịt lợn hơi, chiếm 12% tổng sản lượng thịt hơi toàn huyện. Mô hình nuôi cá thâm canh trong ao đất tiếp tục phát triển, với tổng diện tích 48 ha; toàn huyện có 183 lồng cá trên sông Đuống tại các xã: Đức Long, Hán Quảng và Chi Lăng cho thu nhập từ 40 - 50 tỷ đồng/năm.
Thời gian tới, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị huyện Quế Võ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các vùng, các mô hình, dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của từng xã. Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng chức năng, chính quyền cơ sở tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, doanh nghiệp và người dân các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh; thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đối với các ý kiến, kiến nghị của huyện Quế Võ, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu, tổng hợp chuyển tới Thường trực HĐND, UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
 
 
H.T
Nguồn: bacninh.gov.vn