Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Bộ NN&PTNT triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

09/01/2018 08:02 Số lượt xem: 544
Sáng 04/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tham dự tại điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.
Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 2017, ngành NN&PTNT tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp, nhưng với sự nỗ lực của ngành, GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn tăng 2,9%. Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành hàng, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi. Các địa phương đã chuyển gần 186.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại rau, màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao.
Thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng được mở rộng, trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay và tăng 13% so với năm 2016. Năm 2017, Bộ cũng tích cực triển khai chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Trực tiếp Thủ tướng đã chủ trì 3 hội nghị, diễn đàn về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, qua đó thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực này.
 Tại tỉnh Bắc Ninh, theo báo cáo của Sở NN&PTNT, trong năm 2017, ngành NN&PTNT đã tham  mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nên sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt được nhiều kết quả toàn diện. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 8.654,5 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch năm và bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2016.
 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến cuối năm 2017, số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân toàn tỉnh là 18,25 tiêu chí/xã (tăng 1,09 tiêu chí so với năm 2016, cao hơn bình quân của cả nước 5,02 tiêu chí); có 73 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hai đơn vị cấp huyện (Tiên Du và thị xã Từ Sơn) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà ngành NN&PTNT đạt được trong năm 2017, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.
 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành NN&PTNT và các địa phương ngay từ đầu năm tổ chức triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.
 
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành NN&PTNT và các địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của toàn ngành. Trong đó, quan tâm xử lý đồng bộ một bước những vấn đề bức xúc mà nông nghiệp, nông thôn đặt ra, như vấn đề “nước, phân, cần, giống”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, thông minh. Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất hơn nữa trong việc cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là nhân rộng những mô hình sáng tạo, cách làm hay của các địa phương, doanh nghiệp và nông dân.
 Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành đề nghị Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để đưa vào kế hoạch, chương  trình công tác năm 2018, với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, rà soát, tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh cũng như chuẩn bị các điều kiện để tổng kết công tác ngành NN&PTNT năm 2017 vào đầu tháng 1/2018.                                                                                            
H.T
Nguồn: bacninh.gov.vn