CẦN CHỦ ĐỘNG HƠN NỮA TRONG CÔNG TÁC LÀM THỦY LỢI, CẢI TẠO ĐẤT.

16/11/2017 21:47 Số lượt xem: 546
Năm nào cũng vậy, tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất của các huyện trong hệ thống Nam Đuống luôn được UBND tỉnh, Sở NN&PTNT Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả cao trong công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất ở các địa phương.

Năm nay, Sở NN&PTNT đã có văn bản hướng dẫn sớm, Công ty đã có văn bản chỉ đạo các xí nghiệp KTCTTL, tham mưu với UBND các huyện lập kế hoạch, giao cụ thể, chi tiết cho các xã. Mỗi xã sẽ chọn 1 công trình tập trung, mỗi huyện chọn từ 1 đến 2 công trình tập trung. Trong chiến dịch thủy lợi và cải tạo đất, chú  trọng nạo vét các trục tiêu chính bị bồi lắng, các tuyến kênh tưới cấp II và cấp III, bể hút các trạm bơm. Tôn cao khép kín các bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng bảo đảm an toàn phục vụ sản xuất. Xử lý kiên quyết tình trạng vi phạm các công trình thủy lợi, nhất là những vụ lấn chiếm thu hẹp dòng chảy, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước khi mưa úng và đưa dẫn nước tưới phục vụ sản xuất. Đồng thời sửa chữa máy bơm, các thiết bị và chủ động chuẩn bị các phương án chống hạn, trong điều kiện thời tiết xấu có thể xảy ra với vụ đông xuân 2018. Đôn đốc các xã tăng cường cày ải, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân.

Trên cơ sở kế hoạch xây dựng của các huyện, Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch tu bổ sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm và tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tưới, tiêu nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu của hệ thống công trình hiện có, bảo đảm đủ nước tưới cho cây vụ đông và phục vụ cho công tác tưới ải vụ chiêm xuân 2018.

Cụ thể theo kế hoạch UBND các huyện trong hệ thống đã xây dựng như sau:

- Tổng khồi lượng đất đào đắp: 30.962 m3.

- Tổng khối lượng xây lát: 4.669 m3.

- Tổng khối lượng vớt bèo: 85.391m2.

Đến thời điểm này, các huyện đã ra quân chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất, với chỉ tiêu kế hoạch, khối lượng và nhiệm vụ cụ thể đã được giao cho từng địa bàn xã. Vấn đề đặt ra lúc này là triển khai thực hiện thắng lợi tháng chiến dịch thuỷ lợi cải tạo đất năm nay, các cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã cần thực sự vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tập trung chỉ đạo các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện. Phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành và từng đơn vị thực thi các giải pháp đã đề ra, đồng thời huy động đông đảo người dân tích cực, chủ động tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch giao.

Rút kinh nghiệm của các năm trước, thực tiễn ở một số xã, việc xây dựng kế hoạch làm thủy lợi, cải tạo đất phục vụ sản xuất vẫn chưa sát với thực tế, thiếu sự kiểm tra giám sát. Một số địa bàn mới chỉ chú trọng phần nạo vét, vớt bèo, rác nhưng chưa giải tỏa được các vi phạm lấn chiếm dòng chảy. Hệ thống các trục kênh tưới, tiêu không được khơi thông triệt để, nhất là các tuyến kênh tưới, tiêu cấp II, cấp III vẫn còn các đoạn ách tắc dẫn đến quá trình điều hành tưới, tiêu hiệu quả thấp... Đây là những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để trong tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất năm nay.

Mỗi địa phương, đơn vị cần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ cụ thể của mình. Ban chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nhằm đạt kết quả cao nhất, tránh tình trạng làm theo phong trào, hình thức gây lãng phí, giảm hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của tháng chiến dịch. Cần quy rõ trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát ở từng công trình, từng địa bàn để bảo đảm hiệu quả trong mỗi công việc được giao. Đặc biệt, cần tích cực huy động mọi nguồn lực trong các tổ chức xã hội, mọi người dân tham gia và đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi cải tạo đất theo đúng kế hoạch được giao, nhằm sớm đưa các công trình thuỷ lợi vào khai thác, sử dụng phục vụ sản xuất kịp thời, hiệu quả...

Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả cùng sự chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực tích cực của các địa phương, các đơn vị chức năng và bà con nông dân, tin rằng tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất năm nay sẽ khắc phục được những tồn tại hạn chế các năm trước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các địa phương và phát huy hiệu quả, ý nghĩa đối với sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, đem lại những mùa vàng bội thu./.

 

Trương Đình Trường
Nguồn: CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL NAM ĐUỐNG PHÒNG QLN &CT