Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh

11/05/2017 09:08 Số lượt xem: 701
Hưởng ứng Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn.

Nhằm hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức triển khai giúp đỡ người chăn nuôi vượt qua khó khăn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan, nghiên cứu và triển khai ngay các giải pháp trước mắt và lâu dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm ổn định và phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh./.
 
 
PVBT
Nguồn: bacninh.gov.vn