Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

CƠ CẤU TỔ CHỨC

23/12/2015 19:44 Số lượt xem: 6801
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
1. Lãnh đạo Sở:
 
 
Chức vụ: Giám đốc Sở.
Họ và tên: Nguyễn Văn Đại.
Số điện thoại ( Fax ): 02413.855.737
2. Cơ cấu tổ chức:
2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ: 06 phòng
- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Thanh tra Sở;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Khoa học - Kỹ thuật;
- Phòng Quản lý xây dựng công trình.
2.2. Chi cục quản lý chuyên ngành: 07 chi cục
- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Thủy sản;
- Chi cục Thuỷ lợi;
- Chi cục Phát triển nông thôn.
2.3. Các tổ chức sự nghiệp:
- Trung tâm Khuyến nông;
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;
2.4. Tổ chức khác:
- Ban Quản lý dự án.
- Ban Quản lý dự án ADB5.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguồn: Tổ chức NN