Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

CƠ CẤU TỔ CHỨC

23/12/2015 19:44 Số lượt xem: 10186
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
1. Lãnh đạo Sở:
 
 
Chức vụ: Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở.
Số điện thoại: 0913.260.981;  02223.855.737
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Hữu Trượng

Phó giám đốc

0904.449.727

nhtruong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Đặng Công Hưởng

Phó giám đốc

0947.001.198

dchuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Nguyễn Công Trình Phó giám đốc 0912.222.467 nctrinh.snnptnt@bacninh.gov.vn
 
2. Cơ cấu tổ chức:
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

A CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ      
I         Phòng Tổ chức -      Hành chính      

1

Lê Văn Minh

Trưởng phòng

0912.056.144

lvminh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Hải

Phó Trưởng phòng

0988.683.719

nhhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Nguyễn Đức Thuận Phó Trưởng phòng 0902.198.588 ndthuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

II

Thanh tra Sở

 

 

 

1

Đào Thanh Hải

Chánh Thanh tra

0912.074.094

dthai.snnptnt@bacninh.gov.vn

   2 Nguyễn Ngọc Ninh Phó Chánh thanh tra 0912.530.539 nnninh.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

        Phòng Kế hoạch -       Tài chính

     

1

Nguyễn T.Phương Dung

Trưởng phòng

0915.772.088

ntpdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thiện

Phó Trưởng phòng

0975.113.289

nvthien.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Đỗ Văn Phúc Phó Trưởng phòng 0915.683.866 dvphuc.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

        Phòng Khoa học-       Kỹ thuật

     

1

Nguyễn Văn Hiển

Trưởng phòng

0915.595.898

nvhien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

0987.245.232

ntvanh.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Ngô Khắc Quang Phó Trưởng phòng 0912.550.390 nkquang.snnptnt@bacninh.gov.vn

V

Phòng Quản lý xây dựng công trình

     

1

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

0965.619.888

nmcuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

   2 Lê Công Giang Phó Trưởng phòng 0915.892.298 lcgiang.snnptnt@bacninh.gov.vn

B

   CÁC ĐƠN VỊ    TRỰC THUỘC SỞ

     
I Chi cục Thủy lợi      

1

Đàm Phương Bắc

Chi cục trưởng

0913.501.956

dpbac.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chi cục trưởng

0982.186.978

nhdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

3 Nguyễn Duy Khảm Phó Chi cục trưởng 0904.022.638 ndkham.snnptnt@bacninh.gov.vn
 
4 Nguyễn Thế Năng Phó Chi cục trưởng 0904.011.159 ntnang.snnptnt@bacninh.gov.vn
5 Đoàn Văn Duyến Phó Chi cục trưởng 0977.227.888 dvduyen.snnptnt@bacninh.gov.vn

II

 Chi cục Phát triển nông thôn

     

1

Nguyễn Văn Liên

Chi cục trưởng

0912.050.324

nvlien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Lưu Văn Khải

Phó Chi cục trưởng

0969.963.999

lvkhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

3 Nguyễn Quốc Trị Phó Chi cục trưởng 0982.277.206 nqtri.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

     

1

Phạm Văn Chiến

Chi cục trưởng

0904.955.023

pvchien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Dương Đức Hồng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0988.657.875

ddhtuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Nguyễn Hiển Sơn Phó Chi cục trưởng 0986.028.358 nhson.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

 Chi cục Kiểm Lâm

     

1

Nguyễn Văn Ngọc

Chi cục trưởng

0914.272.199

nvngoc.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Duy Toàn

Phó Chi cục trưởng

0914.382.910

ndtoan.snnptnt@bacninh.gov.vn

    3 Nguyễn Văn Ngọc Phó Chi cục trưởng 01274.511.688 nvngoc1.snnptnt@bacninh.gov.vn

V

 Chi cục Thủy sản

     

1

Nguyễn Hồng Quang

Chi cục trưởng

0988.469.648

nhquang.snnptnt@bacninh.gov.vn

 2 Nguyễn Thành Trung Phó Chi cục trưởng 0982.976.477 nttrung.snnptnt@bacninh.gov.vn

VI

 Chi cục Thú y

     

1

Nguyễn Hữu Thọ

Chi cục trưởng

0982.812.171

nhtho.snnptnt@bacninh.gov.vn

2 Nguyễn Thị Hồng Minh Phó Chi cục trưởng 0904.212.669 nthminh.snnptnt@bacninh.gov.vn

VII

 Trung tâm Khuyến nông

     

1

Vũ Thái Ninh

Giám đốc

0912.716.344

vtninh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Trần Xuân Dẫn

Phó giám đốc

0982.574.454

txdan.snnptnt@bacninh.gov.vn

VIII

 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

     

1

Nguyễn Đông Tháp

Giám đốc

0915.004.438

ndthap.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thung

Phó giám đốc

0904.460.475

nhthung.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Phan Đình Tùng Phó giám đốc 0942.417.268 pdtung.snnptnt@bacninh.gov.vn

IX

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

     

1

Nguyễn Văn Lượng

Giám đốc

0975.552.997

nvluong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Hà

Phó giám đốc

0983.790.376

ntha.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Nguyễn Tiến Thương Phó giám đốc 0989.199.701 ntthuong.snnptnt@bacninh.gov.vn
   4 Đặng Công Toàn Phó giám đốc 0904.391.979 dctoan.snnptnt@bacninh.gov.vn
 
 
 
 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính