CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT BẮC NINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021

12/01/2021 13:51 Số lượt xem: 87

Thực hiện chương trình Công tác năm của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh. Ngày 29 tháng 12 năm 2020 Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023.

 

Đ/c Đặng Công Hưởng Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở, chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT

tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cáp Văn Huynh Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí Đặng Công Hưởng Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Sở, chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp &PTNT, các đồng chí UV.BCH, UV.UBKT công đoàn ngành khoá V và Chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn cơ sở, các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Cáp Văn Huynh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả hoạt động của công đoàn ngành Nông nghiệp& PTNT đã đạt được trong năm qua. Chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Tại Hội nghị đại diện 03 Công đoàn cơ sở tham luận vào dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn năm 2020; các ý kiến tập trung đưa ra một số giải pháp, nhiệm vụ về Công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, Công tác tác tuyên truyền giáo dục, Tổ chức phát động các phong trào thi đua, …

Để biểu dương những kết quả mà công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng cờ thi đua toàn diện cho 01 tập thể; Bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân; Giấy khen của công đoàn ngành cho 11 tập thể; 20 cá nhân tiêu biểu.

Phạm Thị Gấm
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT