Gia Bình đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân

18/02/2020 19:54 Số lượt xem: 84
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong những ngày này nông dân huyện Gia Bình đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước ngày 25-2-2020.

Nông dân xã Vạn Ninh đẩy nhanh tiến độ cấy lúa xuân.


Vụ xuân 2020, huyện Gia Bình gieo cấy 4.152 ha lúa xuân. Do có sự chỉ đạo chặt chẽ trong từng khâu, từng việc nên nông dân huyện Gia Bình đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Xã Vạn Ninh là một trong những địa phương có tiến độ gieo cấy lúa xuân sớm nhất của huyện.  Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, xã Vạn Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá như: chỉ đạo gieo mạ tập trung vào cùng thời điểm, quy hoạch các vùng sản xuất lúa hàng hoá; đẩy nhanh tiến độ làm đất với phương châm “ruộng chờ mạ, không để mạ chờ ruộng”; 100% diện tích mạ được che phủ nilon đúng kỹ thuật, chỉ đạo toàn bộ diện tích mạ được phun thuốc trừ dầy trước khi cấy từ 3-5 ngày… do vậy đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hộ nông dân. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Khánh, HTX Cao Thọ, xã Vạn Ninh cho biết “gia đình bà cấy 5 sào và đã xuống đồng cấy từ ngày 8-2 phấn đấu trong vòng 1 tuần là cấy xong”.  
Nét mới trong sản xuất vụ xuân năm 2020 của huyện Gia Bình là mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng cao lên trên 40% diện tích gieo cấy, tạo ra bước đột phá về năng suất lúa trong vụ xuân. Huyện Gia Bình đã triển khai 8 mô hình cấy lúa chất lượng cao tại 6 xã, thị trấn với tổng diện tích 63 ha, đồng thời mở rộng diện tích gieo thẳng lên 500ha. Hiện Gia Bình đã hoàn thành toàn bộ diện tích gieo thẳng trước ngày 6-2 và đang đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa xuân… Huyện cũng chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong gieo cấy như làm đất kỹ, trang phẳng mặt ruộng, bón đủ lượng phân theo phương châm nặng đầu, nhẹ cuối, diện tích mạ được phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trước khi đưa mạ ra ruộng cấy. Khi cấy đảm bảo đúng mật độ, đúng kỹ thuật kết gợp với giữ đủ nước trên các chân ruộng đảm bảo khi lúa cấy xong nhanh bén rễ hồi xanh. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tập trung chăm sóc diện tích lúa gieo vãi và lúa mới cấy, đồng thời cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ xuân. Các ngành trong khối Nông nghiệp cần cử cán bộ xuống cơ sở đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các biện pháp kĩ thuật trong gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh...

 
Đăng An, Đài Gia Bình
Nguồn: Báo Bắc Ninh