Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng phòng bệnh lùn sọc đen phương Nam vụ Xuân 2018

08/02/2018 10:24 Số lượt xem: 340
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành vừa ký ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ nông dân mua thuốc trừ rầy trên mạ phòng bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa vụ Xuân 2018.

Nông dân xã Phú Lâm (Tiên Du) phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 2017.

Theo Quyết định, UBND tỉnh hỗ trợ mức 0,5 kg thuốc phun trừ rầy/ha cho 9.500 ha mạ và lúa gieo vãi vụ Xuân 2018, với tổng kinh phí 4,75 tỷ đồng.
 
UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương liên quan hướng dẫn các trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ mua thuốc trừ rầy trên mạ phòng bệnh lùn sọc đen phương Nam cho nông dân đảm bảo đúng theo quy định.
 
Bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa do virus Southrn Rice Black Streaked Dwarf Virus gây ra và rầy lưng trắng (Sogatella Furcifera) là môi giới lây truyền. Cây lúa ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh bị nhiễm virus sẽ không trỗ được hoặc giảm năng suất nghiêm trọng. Năm 2009, bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa lần đầu tiên xuất hiện, gây hại nặng trên lúa Hè -Thu và lúa mùa ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại tỉnh Bắc Ninh, bệnh xuất hiện cục bộ trong vụ Mùa năm 2010 tại thị xã Từ Sơn, ảnh hưởng đáng kể tới năng suất lúa.  
 
 
H.T
Nguồn: bacninh.gov.vn