Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Hội nghị lần thứ 15 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

08/02/2018 10:26 Số lượt xem: 411

Sáng 7-2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 15 thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh  chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất: Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, nghiêm túc, sáng tạo trong quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; duy trì thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức thực hiện chương trình công tác năm đảm bảo hiệu quả thiết thực, nhiều mặt công tác tạo được sự đột phá; ban hành nhiều chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực đạt kết quả cao: Kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, nội chính, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, trong đó các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt cao so với kế hoạch. Đồng thời đổi mới lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, giúp các địa phương, cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến tích cực và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),  gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn vững vàng về tư tưởng, chính trị; gương mẫu học tập lý luận chính trị, quán triệt nghị quyết, chủ trương chính sách; chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có đạo đức, lối sống trong sạch, giữ được phẩm chất; không vi phạm những điều đảng viên không được làm; không mắc vào 27 biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Mỗi đồng chí đều có ý thức đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu nhấn mạnh: Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Trước mắt, để chuẩn bị tốt cho Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết. Tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị và hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2018; thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng theo quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành mạnh, an toàn; quan tâm phòng, chống cháy, nổ, ngăn ngừa và trấn áp kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, bắn pháo hoa đúng quy định, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.
Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Phùng Đức Chiến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.
 
Lưu Hằng
Nguồn: http://baobacninh.com.vn