Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Hội nghị thẩm tra các tiêu chí huyện nông thôn mới

05/11/2018 20:31 Số lượt xem: 146
Chiều 5/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) năm 2018 đối với huyện Quế Võ và huyện Gia Bình. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe Đoàn thẩm tra, thẩm định kết quả xây dựng NTM báo cáo kết quả thẩm tra huyện Quế Võ, huyện Gia Bình đạt chuẩn NTM năm 2018. Đến nay, hai huyện Quế Võ và Gia Bình đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.
 
Bên cạnh đó, 19/19 Sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham gia báo cáo thẩm tra và đều nhất trí đề nghị UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận huyện Quế Võ và Gia Bình đạt chuẩn NTM năm 2018; 96,5% hộ dân trên địa bàn huyện Quế Võ và 97,17% hộ dân trên địa bàn huyện Gia Bình được hỏi ý kiến đều hài lòng với kết quả NTM.
 
Căn cứ kết quả thẩm định tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018. Kết quả, 26/26 phiếu nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận hai huyện Quế Võ và Gia Bình đạt chuẩn NTM năm 2018.
 
S.T
Nguồn: bacninh.gov.vn