Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

13/02/2020 13:53 Số lượt xem: 112
Sáng 12/2, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.

Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh dự.

Hội nghị đã đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, từ khi thực hiện Nghị quyết 17 đến nay việc xây dựng Chính phủ điện tử
 đạt một số kết quả nổi bật: 100% Bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi nhận văn bản với trục liên thông văn bản Quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu năm 2020 là 90%.

Trong năm 2019, Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Cổng dịch vụ công Quốc gia cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hiện nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 tăng hơn 2 lần từ 4,55% năm 2018 lên gần 10,8% năm 2019.

Năm 2020, Chính phủ đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt trên 30% DVCTT mức độ 4; tăng từ 50% lên 100% tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVCTT; 100% Bộ, ngành, địa phương có nền tảng, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối với nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu Quốc gia và có trung tâm giám sát, điều hành an toàn an ninh mạng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, triển khai thực hiện và thúc đẩy Chính phủ điện tử thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức và các cơ quan Nhà nước.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm đầu tiên chuyển sang Chính phủ số, chính quyền số, Chính phủ quyết tâm xây dựng thành công Chính phủ điện tử trong thời gian tới, do đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng Chính phủ điện tử. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; nhanh chóng hoàn thiện thể chế, thủ tục hệ thống thông tin trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, khẩn trương thực hiện việc số hóa, báo cáo hóa, xây dựng hệ thống và kết nối hệ thống để báo cáo Chính phủ. Đảm bảo nguồn tài chính cho xây dựng Chính phủ điện tử; quản lý hiệu quả, chống tiêu cực trong thực hiện Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc tiếp thu, quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tổng thể, sử dụng các nền tảng dùng chung, tăng cường tích hợp và chia sẻ dữ liệu liên ngành; tiếp tục tích hợp dữ liệu thực hiện chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo việc triển khai tích hợp dữ liệu sớm hoàn tất theo kế hoạch của tỉnh; đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn, báo cáo lãnh đạo Bộ, ngành chủ quản đề xuất tích hợp, chia sẻ dữ liệu với địa phương để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để thống nhất với Cổng dịch vụ công Quốc gia./.
H.H
Nguồn: bacninh.gov.vn