Lương Tài dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ gieo cấy lúa xuân

18/02/2020 19:53 Số lượt xem: 57
Đến hết ngày 16-2, toàn huyện Lương Tài gieo cấy được 3.200 ha lúa xuân, đạt xấp xỉ 70% diện tích kế hoạch, dẫn đầu toàn tỉnh về tiến độ gieo cấy lúa xuân.
 
 

Nông dân xã Lâm Thao tập trung gieo cấy lúa xuân.

Trong đó diện tích lúa gieo vãi đạt 3.150 ha, tăng gần 200 ha so vụ xuân năm 2019. Toàn bộ diện tích lúa gieo vãi được chăm sóc chu đáo, kịp thời nên sinh trưởng, phát triển thuận lợi, hiện đang trong giai đoạn 3-4 lá. Cùng thời gian trên, nông dân trong huyện làm đất được 4.650 ha, đạt 95% diện tích, gieo trồng gần 350 ha cây màu vụ xuân, đạt gần 50% kế hoạch. Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện Lương Tài tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành gieo cấy 4.730 ha lúa xuân trước ngày 28-2, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

 

 
Nguyễn Tuấn
Nguồn: Báo Bắc Ninh