Ngành Nông nghiệp triển khai 61 dự án xây dựng cơ bản

27/08/2019 14:05 Số lượt xem: 205
Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thực hiện 61 dự án xây dựng cơ bản, trong đó: 35 dự án chuyển tiếp từ năm 2011 đến nay và 26 dự án khởi công mới năm 2019.
Tổng mức đầu tư các dự án là: 5.125,622 tỷ đồng, trong đó vốn ghi cho các dự án năm 2019 là 641,131tỷ đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, giá trị khối lượng thực hiện là 293,310 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch; giá trị giải ngân là 302,157 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp tập trung đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng công trình; theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý của ngành;  Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch vốn ghi năm 2019.
 
Nguyễn Tuấn
Nguồn: báo Bắc Ninh