Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Nông dân Bắc Ninh với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

09/07/2018 10:06 Số lượt xem: 251

Được xác định là phong trào trọng tâm, nòng cốt, đem lại lợi ích thiết thực đối với hội viên, nông dân, những năm qua, phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tạo hiệu ứng mạnh mẽ, tác động tích cực đến đời sống các hộ nông dân, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình trồng cà rốt của gia đình anh Nguyễn Văn Linh (Cao Đức, Gia Bình) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào tiếp tục được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phát triển cả bề rộng, chiều sâu, tạo tiền đề cho nông dân tiếp cận thị trường, hội nhập quốc tế. Cùng với việc ban hành quy định về tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu, đồng thời chỉ đạo Hội cơ sở thực hiện bình xét, biểu dương, suy tôn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chính xác, kịp thời. Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn vay; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân.

 

Một trong những hoạt động quan trọng giúp đẩy mạnh phong trào là hoạt động ủy thác vay vốn giữa Hội Nông dân tỉnh với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Sacombank-Chi nhánh Bắc Ninh. Đến nay tổng dư nợ tại các ngân hàng do Hội Nông dân các cấp quản lý gần 589 tỷ đồng cho 24.594 hộ vay. Nguồn vốn tín dụng giúp cho nhiều hộ dân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt Quỹ Hỗ trợ nông dân những năm qua được các cấp Hội quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt hơn 51,87 tỷ đồng. Trong đó, Trung ương uỷ thác 14,8 tỷ đồng; UBND tỉnh cấp 31,2 tỷ đồng; nguồn cấp huyện gần 2,36 tỷ đồng, cơ sở hơn 3,5 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn đang giải ngân cho hơn 1.100 hộ nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hơn 4.000 lao động.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ thiết thực cho hội viên trong sản xuất, Hội Nông dân các cấp liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi trả chậm, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, giới thiệu nguồn cung cấp con giống đảm bảo chất lượng và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân. Nhờ đó, khuyến khích các hộ nông dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất; nhiều hộ mạnh dạn đầu tư kinh phí, áp dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ phong trào này xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Đến nay, toàn tỉnh hình thành được 60 vùng sản xuất tập trung. Bước đầu, một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: vùng hoa, cây cảnh trên 500 triệu đồng/ha/năm ở Tiên Du, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh; vùng rau xanh 300 triệu đồng/ha/năm ở thị xã Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh; vùng cà chua 180 triệu đồng/ha/năm ở Thuận Thành, Tiên Du; vùng hành tỏi 150 triệu đồng/ha/năm ở Gia Bình, Lương Tài; vùng trồng cà rốt 120 triệu đồng/ha/năm ở Gia Bình, Lương Tài…

 

Số liệu hống kê từ các cấp Hội, bình quân mỗi năm, phong trào thu hút hơn 90.000 hộ nông dân đăng ký tham gia. Qua bình xét, 90% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Với sự mạnh dạn, chắc chắn trong đầu tư, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo trong cùng thôn, xã về khoa học kỹ thuật, cây con giống hoặc tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu phải kể đến ông Nguyễn Xuân Thu, xã Quỳnh Phú và ông Nguyễn Chí Hải, thị trấn Gia Bình (huyện Gia Bình); ông Nguyễn Văn Đẩu (phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn); ông Nguyễn Đăng Cường (xã Đại Đồng Thành, Thuận Thành); bà Trịnh Thị Mý (xã Phù Lương, huyện Quế Võ)...

 

Không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo làm giàu, phong trào cũng tác động tích cực đến công cuộc xây dựng nông thôn mới của các địa phương thông qua việc đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, khẳng định vai trò của Hội Nông dân các cấp, góp phần xây dựng đời sống nông thôn mới.

 
Dương Hoàn
Nguồn: Báo Bắc Ninh