Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Phát triển kinh tế trang trại hiệu quả và bền vững

05/11/2018 20:36 Số lượt xem: 126
Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh thời gian qua có sự chuyển biến tích cực, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung như vùng nuôi trồng thuỷ sản tại huyện Gia Bình, Lương Tài; vùng khoai tây huyện Quế Võ, vùng cà rốt ven sông Thái Bình… Phấn đấu mỗi năm tăng thêm từ 5-7% số trang trại hiện có; đến năm 2020 có hơn 50% trang trại, hợp tác xã VAC ứng dụng công nghệ cao; các cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trang trại chăn nuôi với quy mô lớn và phương pháp kỹ thuật hiện đại tạo năng suất cao.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.846 hộ VAC. Trong đó 248 hộ đủ tiêu chí trang trại với tổng vốn đầu tư 628,3 tỷ đồng, tổng doanh thu năm 2017 đạt khoảng 1.543 tỷ đồng, ước tính năm 2018 đạt 1.697 tỷ đồng. Kinh tế trang trại có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng phong phú về hình thức tổ chức sản xuất, từng bước phát huy được lợi thế về tiềm năng đất đai, lao động của các địa phương, từ đó hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Phương thức chăn nuôi chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá lớn. Các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn thay thế dần chăn nuôi trong khu dân cư, từ đó hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh VAC, trang trại trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh tổng hợp phát triển.

Sự phát triển của kinh tế trang trại góp phần thúc đẩy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng đất đai và các nguồn lực khác có hiệu quả hơn kinh tế hộ; tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân và bước đầu hình thành các quan hệ hợp tác mới trong sản xuất. Nhiều chủ trang trại chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như nuôi cá thâm canh, chăn nuôi lợn, gà công nghiệp, biết lựa chọn cây trồng, vật nuôi hợp lý đạt hiệu quả kinh tế cao. Tổng số lao động làm việc tại các trang trại khoảng 3.626 người, thu nhập bình quân hơn 3 triệu đồng/người/tháng, bình quân mỗi trang trại giải quyết việc làm cho 14,6 lao động.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế trang trại còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương còn thiếu quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng, khó khăn về vốn, đất đai chưa được giải quyết triệt để. Việc liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chưa tốt. Nhiều trang trại chưa đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, nắm bắt nhu cầu thị trường nên sản xuất còn thụ động, hiệu quả thấp; trình độ học vấn, độ chuyên môn của các chủ trang trại còn nhiều hạn chế, việc điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và sự nhiệt tình.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại và khắc phục những hạn chế, ông Nguyễn Hữu Trượng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cho biết: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại; hằng năm có kế hoạch đào tạo, tập huấn cho các chủ trang trại; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trang trại; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, liên kết với trang trại, hợp tác xã VAC để xây dựng các chuỗi sản phẩm có giá trị cao, quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc nông sản, thực phẩm trên thị trường. 

 
Khánh Linh
Nguồn: Báo Bắc Ninh