Thẩm định Chương trình khuyến nông giai đoạn 2020 - 2025

20/09/2019 08:14 Số lượt xem: 233
Sáng 19/9, tại Sở Nông nghiệp và PTNT diễn ra Hội nghị thẩm định Chương trình khuyến nông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình khuyến nông tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Sở Nông nghiệp và PTNT) trình bày dự thảo Chương trình khuyến nông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025 (viết tắt là Chương trình). Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chương trình khuyến nông trọng điểm của tỉnh tập trung vào 4 lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi - Thú y; Thủy sản; Thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn.
 
Về giải pháp, tỉnh tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến nông, nhất là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo, tập huấn về khuyến nông; xây dựng và nhân rộng các mô hình, dự án khuyến nông sản xuất theo quy trình VietGAP, an toàn thực phẩm, sản xuất hữu cơ, sản xuất các sản phẩm chủ lực gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Huy động các nguồn vốn đầu tư cho chương trình khuyến nông; tăng cường công tác xã hội hóa khuyến nông để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh, việc xây dựng, thẩm định Chương trình khuyến nông giai đoạn 2020 - 2025 và của từng năm nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông nghiệp, giúp các địa phương, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, nâng cao giá trị, chất lượng nông sản, vì nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT - cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định hoàn thiện một số nội dung cho phù hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trước mắt, chủ động xây dựng Chương trình khuyến nông năm 2020 theo hướng mở rộng phạm vi, lĩnh vực cần hỗ trợ, nhằm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.
 
H.T
Nguồn: bacninh.gov.vn