Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Tháng 8, tổng vốn đầu tư của Nhà nước ước đạt 255,7 tỷ đồng

30/08/2017 10:24 Số lượt xem: 308
Trong tháng 8, một số công trình giao thông được khởi công mới (chủ yếu là các công trình đường giao thông nông thôn); các công trình tu bổ đê kè cống đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ thi công nên mức vốn đầu tư tiếp tục tăng.

Tu bổ đê kè khu vực huyện Quế Võ.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 8 ước đạt 255,7 tỷ đồng, tăng 5,3% so tháng trước và tăng 13,4% so cùng tháng năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 183 tỷ đồng, tăng 7,3% và tăng 17,4%; nguồn vốn ngân sách cấp huyện đạt 46,7 tỷ đồng, giảm 0,3% và tăng 5,4%; nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt 26 tỷ đồng, tăng 2% và tăng 2,2%.

Tính chung 8 tháng, tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.829 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh là 1.357 tỷ đồng, tăng 17% (riêng thu từ quỹ sử dụng đất đạt 182,8 tỷ đồng, tăng 8,1%); vốn ngân sách cấp huyện đạt 291,5 tỷ đồng, giảm 1,3%; vốn ngân sách cấp xã đạt 180,4 tỷ đồng, giảm 6,3%. 
 
 
PVBT
Nguồn: .bacninh.gov.vn