Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Thành lập Xí nghiệp dịch vụ, tư vấn và xây dựng trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống

31/03/2017 15:28 Số lượt xem: 1856
Ngày 29-3, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp dịch vụ, tư vấn và xây dựng.
Xí nghiệp dịch vụ, tư vấn và xây dựng trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống được thành lập theo Công văn số 101/UBND-NC, ngày 13-1-2017 của UBND tỉnh có chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện các dự án tư vấn thiết kế; tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình. Tư vấn giám sát thi công và thi công các công trình thủy lợi, giao thông dân dụng. Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi trong hệ thống. Giám sát thi công công trình thủy lợi đến cấp I. Dịch vụ tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, nhà máy nằm trên địa bàn hoạt động của công ty. Lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trình chủ đầu tư phê duyệt. Tổ chức thanh lý tài sản và vật tư hết khấu hao, kém hiệu quả để bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.
Nguyễn Tuấn
Nguồn: Báo Bắc Ninh