Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn vòng 2

23/03/2020 19:56 Số lượt xem: 187
Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn vòng 2, xem tại đây
Phòng Tổ chức - Hành chính
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT