Toàn tỉnh hoàn thành đổ ải vụ xuân

13/02/2020 13:45 Số lượt xem: 21
Đến hết ngày 10-2, toàn tỉnh hoàn thành đổ ải 32.500 ha gieo cấy lúa xuân, trong đó một số địa phương: Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, thị xã Từ Sơn hoàn thành đổ ải trước ngày 5-2.

Nông dân huyện Gia Bình đẩy nhanh tiến độ cấy lúa xuân.

Cùng thời điểm, nông dân trong tỉnh làm đất được gần 24.000 ha, đạt gần 75% diện tích gieo cấy, gieo 2.500 ha mạ dược, gieo vãi và cấy được gần 4.000 ha, đạt gần 12,5% kế hoạch, trồng hơn 1.000 ha cây màu vụ xuân. Theo chỉ đạo của ngành Nông nghiệp, hiện nay nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa và gieo trồng cây màu vụ xuân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy 32.500 ha lúa xuân trước ngày 5-3 và hoàn thành mục tiêu gieo trồng 3.470 ha cây màu vụ xuân trong khung thời vụ.

Nguyễn Tuấn
Nguồn: http://baobacninh.com.vn/