Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Triển khai Năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp - 2017

31/03/2017 15:23 Số lượt xem: 987
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết Năm cao điểm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2016 và triển khai Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2016 là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, vì vậy, ngay từ đầu năm, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến vệ sinh ATTP và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Trong năm, các đơn vị chức năng đã tiến hành thanh, kiểm tra 472 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; chất cấm, kháng sinh, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; chất lượng nông, lâm, thủy sản; chất lượng giống cây trồng, vật nuôi… Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý những cơ sở vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng, góp phần kiểm soát tốt hơn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất, sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tiến hành lấy mẫu kiểm tra và phân tích chất lượng vật tư nông nghiệp, nghiêm túc triển khai chương trình giám sát ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất trong nông sản, thủy sản, nhất là tăng cường các kênh kết nối sản phẩm, chuỗi sản phẩm an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP được triển khai thường xuyên, liên tục, trong năm đã tổ chức 68 lớp tập huấn cho trên 6.560 lượt người, qua đó, thu hút sự quan tâm ủng hộ của các cấp, ngành cũng như giúp cho người dân nâng cao nhận thức và ý thức đối với vấn đề ATTP.

Năm 2017 tiếp tục được lựa chọn là Năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp với mục tiêu chính là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh ATTP, giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về ATTP cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách nhằm tăng cường quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn; đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, quảng bá thương hiệu, xác nhận sản phẩm an toàn cho các chuỗi thực phẩm trên địa bàn.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi các vi phạm vệ sinh ATTP, nhất là nêu cao trách nhiệm người đứng đầu góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế.

Phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2016; số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tăng 10% so với năm 2016; nâng tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP tăng 10% so với năm 2016; 100% các  huyện, thị xã, thành phố đều tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

 

 
H.H-M.C
Nguồn: bacninh.gov.vn