UBND tỉnh đánh giá kết quả phát triển kinh tế trang trại

27/12/2019 08:12 Số lượt xem: 52
Ngày 26-12, đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế trang trại trong thời gian qua, bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại trong thời gian tới.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 223 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó: 53 trang trại trồng trọt, 111 trang trại chăn nuôi, 24 trang trại thủy sản và 35 trang trại tổng hợp. Các trang trại tập trung chủ yếu tại các huyện: Gia Bình, Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du… Nhiều trang trại áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư trang thiết bị, xây dựng chuồng trại, nhà lưới, từng bước cơ giới hóa quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, bước đầu hình thành các quan hệ hợp tác mới trong sản xuất.
Tuy nhiên trong thực tiễn sản xuất, các trang trại cũng gặp một số khó khăn liên quan đến tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, liên kết tiêu thụ, phòng chống dịch bệnh...
Để thúc đẩy phát triển kinh tế trang trạng trong thời gian tới, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế trang trại; ngành Nông nghiệp có kế hoạch đào tạo tập huấn cho các chủ trang trại, người lao động; thí điểm mô hình kinh tế trang trại kiểu mẫu làm cơ sở cho các địa phương phát triển; kịp thời khen thưởng động viên các tổ chức, các nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế trang trại. Đến hết năm 2020, xử lý dứt điểm các trường hợp vướng mắc, tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông, điện, nước…; xác định hạn mức, thời gian, lãi suất cho vay đối với kinh tế trang trại; thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm; tăng cường thông tin thị trường, định hướng cho các trang trại để sản xuất các sản phẩm thị trường cần…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành ghi nhận sự đóng góp của kinh tế trang trại đối với sự phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết gửi UBND tỉnh trước ngày 30-4-2020. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát lại tình trạng hoạt động của tất cả trang trại, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trang trại đủ điệu kiện để tạo tính pháp lý giúp chủ trang trại yên tâm đầu tư, đẩy mạnh sản xuất. Tạo điều kiện cho các chủ hộ chăn nuôi chuyển đổi sang mở trang trại mới, giảm bớt các hộ chăn nuôi, sản xuất nhỏ lẻ...
Đối với các kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và địa phương nghiên cứu, tham mưu sửa đổi các chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.
Nguyễn Tuấn - Khánh Linh
Nguồn: Báo Bắc Ninh