Xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất lúa vụ Xuân 2020

20/03/2020 18:08 Số lượt xem: 146
Vụ Xuân năm 2020, ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng 11 mô hình trình diễn sản xuất giống lúa siêu nguyên chủng, lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm… với tổng diện tích hơn 120ha.

Nông dân thị trấn Lim (Tiên Du) tập trung chăm sóc lúa Xuân.

Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai xây dựng các mô hình vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm quy mô 15ha tại huyện Gia Bình; mô hình sản xuất giống lúa năng suất cao Hà Phát 3, với diện tích 2ha tại huyện Gia Bình và Thuận Thành.
 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm quy mô 20ha tại huyện Quế Võ; phối hợp với Sở Nông nghiệp&PTNT Hưng Yên triển khai mô hình giống lúa nếp Hưng Yên quy mô 5ha tại huyện Thuận Thành.
 
Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, các HTX đã xây dựng, triển khai các mô hình trình diễn lúa mới, lúa năng suất, chất lượng cao như: Nếp Phú Quý, sản xuất giống lúa VNR 20, lúa thương phẩm VNR20, QR15, HDT11, TBR225 kháng bạc lá, lúa lai QL31 với tổng diện tích gần 80ha.
 
H.T
Nguồn: bacninh.gov.vn