Từ khóa:
Tổng số thông báo: 24
STTTiêu đềĐịa điểmThời gianTải
1938/SNN-CCTLHội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:30Thứ Sáu
Ngày19/07/2019
 • 938.SNN-CCTL.signed.pdf
2939/SNN-PTNTChi cục phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày17/07/2019
 • 939.SNN-PTNT.signed.pdf
3923/GM-SNNhội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc15h:00Thứ Hai
Ngày15/07/2019
4877/SNN-KHTCHội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày04/07/2019
 • 877.SNN-KHTC.signed.pdf
5861/SNN-KHTCTại phòng họp tầng II- Văn phòng Sở nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày03/07/2019
 • 861.SNN-KHTC.signed.pdf
6853/GM-SNNVăn phòng xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lương Tài
Vào lúc08h:30Thứ Hai
Ngày01/07/2019
 • 853.GM-SNN.signed.pdf
7831/GM-SNNHội trường tầng 4-Sở nông nghiệp và PTNT
Vào lúc16h:00Thứ Năm
Ngày27/06/2019
 • 831.GM-SNN.signed.pdf
8818/SNN-TCHCHội trường tầng 4, Sở nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày27/06/2019
 • 818.SNN-TCHC.signed.pdf
9817/SNN-TCHCHội trường tầng 2, Sở nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày26/06/2019
 • 817.SNN-TCHC.signed.pdf
10Hội nghị Công đoàn ngànhHội Trường tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc07h:30Thứ Năm
Ngày13/06/2019
 • 135455_75.GM-CDN.pdf
11Họp kiểm tra xác minhSở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc09h:00Thứ Hai
Ngày03/06/2019
 • 144607_699.GM-SNN.signed.pdf
12Họp xét duyệt sáng kiến đợt 1 năm 2019Hội trường tầng 2 Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày22/05/2019
 • 160735_614.MH-SNN.signed.pdf
13TRiển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019Hội trường tầng 4 Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày16/05/2019
 • 085648_574.GM-SNN.signed.pdf
14Hội nghị phân tích chỉ số DDCI năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNTHội trưởng tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày09/05/2019
 • 162452_544.MH-SNN.signed.pdf
15Hội nghị DDCI năm 2019Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày09/05/2019
 • 162452_544.MH-SNN.signed.pdf
16Hội nghị giao ban Xây dựng cơ bản quý I năm 2019Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày04/04/2019
 • 145917_391.GM-SNN.signed.pdf
17Hội nghị giao ban Xây dựng cơ bản quý I năm 2019Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày04/04/2019
 • 145917_391.GM-SNN.signed.pdf
18Quy hoạch cán bộSở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc17h:30Thứ Hai
Ngày25/03/2019
 • 151308_338.GM-SNN.signed.pdf
1918-GM/ĐUSở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Hai
Ngày25/03/2019
 • 163232_18-GM.DU.pdf
20225/GM-SNNHội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Sáu
Ngày01/03/2019
 • 075329_225.GM-SNN.signed.pdf
21Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019Hội trường tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc13h:30Thứ Ba
Ngày15/01/2019
22Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019Hội trường tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày10/01/2019
 • 092958_25.GM-SNN.signed.pdf
23Họp Hội đồng nhân dân tỉnhTrung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày06/12/2017
24Họp Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày22/11/2017
Số dòng / trangTrang 1/11