Từ khóa:
Tổng số thông báo: 13
STTTiêu đềĐịa điểmThời gianTải
1Họp xét duyệt sáng kiến đợt 1 năm 2019Hội trường tầng 2 Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày22/05/2019
  • 160735_614.MH-SNN.signed.pdf
2TRiển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019Hội trường tầng 4 Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày16/05/2019
  • 085648_574.GM-SNN.signed.pdf
3Hội nghị phân tích chỉ số DDCI năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNTHội trưởng tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày09/05/2019
  • 162452_544.MH-SNN.signed.pdf
4Hội nghị DDCI năm 2019Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Năm
Ngày09/05/2019
  • 162452_544.MH-SNN.signed.pdf
5Hội nghị giao ban Xây dựng cơ bản quý I năm 2019Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày04/04/2019
  • 145917_391.GM-SNN.signed.pdf
6Hội nghị giao ban Xây dựng cơ bản quý I năm 2019Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày04/04/2019
  • 145917_391.GM-SNN.signed.pdf
7Quy hoạch cán bộSở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc17h:30Thứ Hai
Ngày25/03/2019
  • 151308_338.GM-SNN.signed.pdf
818-GM/ĐUSở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Hai
Ngày25/03/2019
  • 163232_18-GM.DU.pdf
9225/GM-SNNHội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Sáu
Ngày01/03/2019
  • 075329_225.GM-SNN.signed.pdf
10Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019Hội trường tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc13h:30Thứ Ba
Ngày15/01/2019
11Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019Hội trường tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày10/01/2019
  • 092958_25.GM-SNN.signed.pdf
12Họp Hội đồng nhân dân tỉnhTrung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày06/12/2017
13Họp Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày22/11/2017
Số dòng / trangTrang 1/11