Từ khóa:
Tổng số thông báo: 77
STTTiêu đềĐịa điểmThời gianTải
1968/SNN-KHTCSở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:30Thứ Năm
Ngày16/07/2020
 • 968.SNN-KHTC.signed.pdf
2963/GM-SNNHội trường tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:30Thứ Ba
Ngày14/07/2020
 • 963.GM-SNN.signed.pdf
3967/GM-SNNSở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:30Thứ Ba
Ngày14/07/2020
 • 967.GM-SNN.signed.pdf
4959/GM-SNNBan QLDA
Vào lúc09h:30Thứ Sáu
Ngày10/07/2020
 • 959.GM-SNN.signed.pdf
5888/GM-SNNBan QLDA đầu tư XD các công trình NN và PTNT
Vào lúc15h:00Thứ Ba
Ngày07/07/2020
 • 888.GM-SNN.signed.pdf
6873/SNN-KHTCHội trường tầng 2- Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:30Thứ Sáu
Ngày03/07/2020
 • 873.SNN-KHTC.signed.pdf
7827/GM-SNNUBND huyện Quế Võ
Vào lúc14h:30Thứ Sáu
Ngày26/06/2020
 • 827.GM-SNN.pdf
8788/GM-SNN-CCTLHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Sáu
Ngày19/06/2020
 • 788.GM-SNN-CCTL.pdf
9775/GM-SNNHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:30Thứ Năm
Ngày18/06/2020
 • 775.GM-SNN.signed.pdf
10771/GM-SNN-CCTLHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày17/06/2020
 • 771.GM-SNN-CCTL.pdf
11757/GM-SNNHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:30Thứ Ba
Ngày16/06/2020
 • 757.GM-SNN.pdf
12733/GM-SNN-CCTLHội trường tầng 4 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Hai
Ngày15/06/2020
13744/GM-TĐGHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày11/06/2020
 • 744.GM-TĐG.pdf
14734/GM-SNNUBND huyện Lương Tài
Vào lúc08h:30Thứ Tư
Ngày10/06/2020
 • 734.GM-SNN.pdf
15721/GM-SNNHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc07h:30Thứ Hai
Ngày08/06/2020
 • 721.GM-SNN.pdf
16693/GM-SNNHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Tư
Ngày03/06/2020
 • 693.GM-SNN.pdf
17677/SNN-KHTCcông ty Bắc Đuống
Vào lúc08h:00Thứ Sáu
Ngày29/05/2020
 • 677.SNN-KHTC.signed.pdf
18676/SNN-KHTCcông ty Nam Đuống
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày27/05/2020
 • 676.SNN-KHTC.signed.pdf
19665/GM-SNNHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Ba
Ngày26/05/2020
 • 665.GM-SNN.pdf
20652/SNN-KHTCHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:30Thứ Sáu
Ngày22/05/2020
 • 652.SNN-KHTC.signed.pdf
21535/GM-SNNBan QLDA
Vào lúc08h:00Thứ Ba
Ngày28/04/2020
 • 535.GM-SNN.signed.pdf
22414/GM-SNNHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Tư
Ngày01/04/2020
 • 414.GM-SNN.signed.pdf
23259/SNN-KHKTHội trường tầng 4 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc08h:00Thứ Ba
Ngày10/03/2020
 • 259.SNN-KHKT.signed.pdf
24243/GM-HĐXTHội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Vào lúc14h:00Thứ Năm
Ngày05/03/2020
 • 243.GM-HĐXT.signed.pdf
25229/GM-SNNUBND xã Văn Môn
Vào lúc13h:30Thứ Năm
Ngày05/03/2020
 • 229.GM-SNN.signed.pdf
Số dòng / trangTrang 1/4|<<1234>>|