Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Thời tiết ngày 19/09/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5565

Đã truy cập : 43433626

UBND huyện Quế Võ vừa triển khai chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm (chương trình OCOP) giai đoạn 2019-2020 với mục tiêu nhằm phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực, các sản phẩm lợi thế, đặc trưng, tiềm năng của địa phương.