Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh.

Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Thời tiết ngày 24/09/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1010

Đã truy cập : 41631210

Khoa học công nghệ đóng vai trò to lớn trong quá trình phát triển nông nghiệp ở tỉnh. Các hoạt động KH&CN từng bước gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. KHCN góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hình thành nhiều mô hình mới trong sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.