Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Thời tiết ngày 26/06/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

 Từ khóa:

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3700

Đã truy cập : 43169683

Chất thải trong chăn nuôi, bao bì hóa chất, vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật, các chất thải từ hoạt động trồng trọt và sinh hoạt hàng ngày của người dân, hiện tượng xả thải của các cơ sở sản xuất, làng nghề… đang là những tác nhân gây ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn.