Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 75
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
1708/SNN-TCHC
V.v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn06/12/2018
1697/BC-SNN
Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Sở tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12/2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn05/12/2018
1686/SNN-TCHC
vv trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn30/11/2018
1684/HD-SNN
Hướng dẫn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn29/11/2018
903/SNN-KHKT
v/v trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp HĐNd tỉnh lần thứ 8 k/c phòng KHKT,CCTL,TTNS & VSMTNT, CC PTNT rà soát báo cáo kết quả thực hiện các nội dung liên quan trước 15h ngày 29/11Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn29/11/2018
1678/SNN-TCHC
vv xét công nhận cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn28/11/2018
780/CV-BDA
Trả lời cử tri tại klyf họp thứ mười của HDDDND tỉnhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2018
441/QĐ-SNN
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn26/11/2018
1663/BC-SNN
BC kết quả thực hiện đề án "cung ứng LTTP, nguyên liệu nông sản cho các KCN của tỉnh BN gđ 2015-2020" năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn23/11/2018
1652/SNN-KHKT
vv báo cáo tình hình triển khai chỉ thị 16/CT-TTg của TTCP vv tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn22/11/2018
1633/SNN-KHKT
vv đăng tải dự thảo quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp và hạ tầng nông thônNông nghiệp và Phát triển Nông thôn19/11/2018
1625/BC-SNN
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 01/8/2017; kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn19/11/2018
435/QĐ-SNN
QĐ v/v công nhận sáng kiến năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn19/11/2018
434/QĐ-SNN
về việc Thành lập hội đồng đánh giá chỉ số CCHC Sở Nông nghiệp và PTNTNông nghiệp và Phát triển Nông thôn19/11/2018
433/QĐ-SNN
vv thành lập hội đồng đánh giá, công nhận Sở Nông nghiệp và PTNT trong sạch vững mạnh năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn19/11/2018
1615/SNN-TCHC
vv báo cáo thống kê tư pháp theo thông tư 04/2016/TT-BTPNông nghiệp và Phát triển Nông thôn16/11/2018
2130/QĐ-UBND
vv cắt giảm thời gian thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn15/11/2018
54/BC-TTr
báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 11 năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn15/11/2018
1608/KH-SNN
kế hoạch cải cách hành chính năm 2019Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn14/11/2018
1607/BC-SNN
Báo cáo công tác cải cách hành chính 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn14/11/2018
1600/SNN-TCHC
Báo cáo tổng kết công tác TĐKT 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019Thi đua - Khen thưởng14/11/2018
1596/SNN-TCHC
vv kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực QLNN của Bộ Nông nghiệp và PTNTNông nghiệp và Phát triển Nông thôn13/11/2018
1592/SNN-TCHC
vv đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn12/11/2018
1583/BC-SNN
Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn12/11/2018
1573/SNN-KHTC
vv đăng ký đề án, báo cáo trình cấp có thẩm quyền năm 2019Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn12/11/2018
Số dòng / trangTrang 1/3|<<123>>|