Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2933
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
1941/SNN-TCHC
Vv tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn03/12/2020
1940/SNN-KHTC
Về việc tham gia ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hòa Long và phường Vũ Ninh, thành phố Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn03/12/2020
1939/SNN-TCHC
vv cử đại diện Lãnh đạo tham gia HĐ sáng kiến tỉnh Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn03/12/2020
1935/SNN-TCHC
V/v báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoàiNông nghiệp và Phát triển Nông thôn03/12/2020
1929/SNN-TCHC
V/v cử Lãnh đạo tham gia Hội đồng đánh giá cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn02/12/2020
1928/SNN-TCHC
V.v viết bài đăng trên Bản tin ngành số 04 năm 2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn02/12/2020
1927/CTr-SNN-TCHC
Chương trình công tác tháng 12 năm 2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn01/12/2020
1926/SNN-KHKT
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35/2016-NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn01/12/2020
1925/SNN-CCTL
V/v Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, giai đoạn 2021-2025Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn01/12/2020
1919/SNN-QLXD
V/v thiết kế bổ sung cống BTCT đấu nối hệ thống tưới tiêu thủy lợi thực hiện dự án HTKT Khu nhà ở số 2 xã Yên Trung, huyện Yên PhongNông nghiệp và Phát triển Nông thôn01/12/2020
1918/SNN-TCHC
V/v góp ý dự thảo các văn bản liên quan tới Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tửNông nghiệp và Phát triển Nông thôn01/12/2020
1916/SNN-TCHC
V/v cử Lãnh đạo tham gia Tổ công tác rà soát các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn30/11/2020
1908/SNN-CCKL
V/v đăng ký Báo cáo trình tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 của UBND tỉnhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2020
1904/SNN-QLXD
V/v thẩm định dự án ĐTXD khu nhà ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong (khu số 1-Khu A và Khu B)Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2020
1901/SNN-KHKT
V/v góp ý Dự thảo Quyết định Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2020
1900/SNN-CCTL
TB kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành CTXDNông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2020
1899/SNN-TTNS
V/v triển khai thực hiện Bộ chỉsố Theo dõi - Đánh giá nước sạch Nông thôn năm 2021Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2020
1898/SNN-CCKL
V/v Tham gia góp ý dự thảo Báo cáo kết quả định giá rừng, khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2020
1897/SNN-CCTL
vv Cho ý kiến về xây dựng Bến thủy nội địa của Công ty TNHH Cao LongNông nghiệp và Phát triển Nông thôn27/11/2020
1892/BC-SNN
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc NinhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn26/11/2020
1887/SNN-KHKT
V/v báo cáo kết quả thực hiện, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựaNông nghiệp và Phát triển Nông thôn26/11/2020
1886/SNN-KHTC
V/v góp ý hồ sơ xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nam ĐuốngNông nghiệp và Phát triển Nông thôn26/11/2020
1885/SNN-CCTL
BC thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Dự án: Đầu tư xây dựng Tuyến đường liên xã Xuân Lai đi Song GiangNông nghiệp và Phát triển Nông thôn26/11/2020
1884/SNN-CCTL
Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL - Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và sản xuất Huy HoàngNông nghiệp và Phát triển Nông thôn26/11/2020
1883/BC-SNN
Kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn25/11/2020
Số dòng / trangTrang 1/118|<<12345>>|