Truy cập nội dung luôn

Liên kết website

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 25/8/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 62/63 tỉnh, thành phố. Hiện, cả nước chỉ còn tỉnh Ninh Thuận chưa phát sinh dịch bệnh. Tổng số lợn phải tiêu hủy là trên 4,5 triệu con.