Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3598

Đã truy cập : 43169629

Thực hiện nhiệm vụ QS - QPĐP 6 tháng đầu năm 2019 của Ban CHQS huyện luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, chính quền các xã, thị trấn. Tập thể Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn đoàn kết thống nhất, phát huy tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là giữ vững ổn định ANCT - TTATXH; hoàn thành tốt nhiệm vụ: tuyển quân, tập huấn, huấn luyện, hội thao đối với lực lượng dân quân tự vệ và thực hiện công tác chính sách. Ban CHQS huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

Thời tiết ngày 26/06/2019

Không lấy được dữ liệu từ server