DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XX(NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

07/08/2018 20:23 Số lượt xem: 645
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XX (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

 

   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XX (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

 

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN,

 NGÀY, THÁNG,

NĂM SINH

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

 

 
 
 

1

Nguyễn Thị Hà

 Bí thư Huyện uỷ

 

2

Nguyễn Quang Tôn

 Phó Bí thư Thường trực  

 

3

Đặng Đình Mạch

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

4

Nguyễn Đăng Huy

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

 

5

Lê Đình Hiếu

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 

6

Trịnh Đình Quỹ

UVBTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

7

Nguyễn Văn Định

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

8

Nguyễn Quang Ba

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm BDCT 

 

9

Nguyễn Đức Bình

HUV, Trưởng phòng Giáo dục - ĐT huyện

 

10

Hoàng Văn Chinh

UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ

 

11

Trần Thị Hoa

HUV , Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

12

Lương Tuấn Đức

HUV, Trưởng phòng Tài chính – KH  huyện

 

13

Nguyễn Thị Luân

HUV, Chủ tịch HĐND huyện

 

14

Nguyết Viết Lâm

HUV, Trưởng phòng TN&MT huyện

 

15

Nguyễn Đức Luyến

HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

 

16

Nguyễn Hồng Phúc

HUV, Trưởng phòng VH&TT huyện

 

17

Hoàng Văn Sơn

HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

18

Nguyễn Khắc Đạm

HUV, Trưởng phòng NN-PTNT huyện

 

19

Nguyễn Gia Tuấn

HUV, Phó Giám đốc Trung tâm y tế 

 

20

Nguyễn Chí Dũng

HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Gia Bình

 

21

Trần Hữu Lân

HUV,  Bí  thư  Đảng ủy, CT HĐND xã  Đông Cứu

 

22

Nguyễn Bá Tài

UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 

23

Vũ Văn Quý

HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy

 

24

Lương Trung Hậu

HUV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện  

25

Lê Thanh Tùng

HUV, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện

 

26

Nguyễn Thanh Tùng

HUV, Chánh án Toà án nhân dân huyện

 

27

Nguyễn Ngọc Cường

HUV, Chánh thanh tra huyện

 

28

 Nguyễn Công Thành

HUV, Bí thư Đảng uỷ xã  Đại Bái

 

29

Nguyễn Thị Chinh

HUV, Bí thư Đoàn thanh niên

 

30

Trần Danh Đảng

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

31

Nguyễn Văn Thuận

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh

 

32

Nguyễn Trọng Biên

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thắng

 

33

Nguyễn Thị Luyện HUV, Viện trưởng Viện kiểm soát huyện  
34

Vũ Đức Khuông

HUV, Phó Ban tuyên giáo huyện ủy  


 

 

 

 

Nguyễn Văn Định
Nguồn: BBN