Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

23/12/2015 20:23 Số lượt xem: 94
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

--------------------

STT

HỌ VÀ TÊN,

NGÀY, THÁNG,

NĂM SINH

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

 

 
 
 
 1.  

Nguyễn Kim Thoại

25/11/1963

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

 

 1.  

Nguyễn Quang Tôn

21/9/1961

 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

 1.  

Lê Tuấn Hồng

10/1/1966

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 1.  

Nguyễn Đăng Huy

03/6/1960

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

 

 1.  

Lê Đình Hiếu

01/6/1962

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 

 1.  

Trịnh Đình Lơ

27/7/1960

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

 1.  

Nguyễn Hồng Điệp

 

UVBTV, Trưởng Công an huyện

 

 1.  

Nguyễn Khắc Trung

UVBTV, Chỉ huy Trưởng  BCHQS  huyện

 

 1.  

Hoàng Văn Chinh

05/6/1963

UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

 

 1.  

Trịnh Đình Quỹ

01/3/1961

UVBTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

 1.  

Nguyễn Quang Ba

16/1/1971

HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

 1.  

Trần Danh Đảng

01/10/1965

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 1.  

Nguyễn Thị Chinh

HUV, Bí thư huyện đoàn

 

 1.  

Nguyễn Thế Khâm

 

HUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

 

 1.  

Hoàng Văn Sơn

07/7/1963

HUV, Chủ tịch MTTQ huyện

 

 1.  

Nguyễn Văn Định

17/5/1971

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 1.  

Nguyễn Bá Tài

23/7/1972

HUV, PCT HĐND huyện

 

 1.  

Nguyễn Chí Dũng

1981

HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy

 

 1.  

Nguyễn Đức Luyến

05/12/1973

HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

 

 1.  

Nguyễn Hồng Phúc

11/5/1963

HUV, Trưởng phòng VH&TT huyện

 

 1.  

Nguyễn Đức Bình

04/01/1961

HUV, Trưởng phòng Giáo dục - ĐT huyện

 

 1.  

Lương Tuấn Đức

8/12/1973

HUV, Trưởng phòng Tài chính – KH  huyện

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Cường

 

HUV, Chánh Thanh tra huyện

 

 1.  

Bùi Thế Sẫm

05/10/1958

HUV, Trưởng phòng NN-PTNT huyện

 

 1.  

Trần Thị Hoa

13/10/1968

HUV , Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

 1.  

Nguyễn Thị Luân

25/5/1980

HUV, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 

 1.  

Lương Trung Hậu

1979

HUV, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

 1.  

Nguyễn Gia Tuấn

26/6/1961

HUV, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện

 

 1.  

Nguyễn Đức Bàng

08/1958

HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Gia Bình

 

 1.  

Trần Hữu Lân

1962

HUV,  Bí thư  Đảng ủy, CT HĐND xã  Đông Cứu

 

 1.  

Nguyễn Công Thành

18/04/1966

HUV, Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã  Đại Bái

 

 1.  

Nguyễn Văn Thuận

 

HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Vạn Ninh

 

 1.  

Đỗ Trọng Trường

 

HUV, Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm

 

 1.  

Nguyễn Trọng Biên

 

HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã Nhân Thắng

 

 1.  

Nguyễn Viết Lâm

08/3/1978

HUV, Trưởng phòng TN&MT huyện

 

 1.  

Trần Danh Thuận

05/5/1959

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lai

 

 1.  

Trần Văn Dưỡng

 

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Đức

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Định
Nguồn: BBN