Dấu ấn nông nghiệp Gia Bình

27/11/2020 09:08 Số lượt xem: 138

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXI, từ năm 2015 đến nay, Ngành nông nghiệp và PTNT huyện Gia Bình đã chủ động tham mưu cho Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời tham mưu cho Huyện có những chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ngành nông nghiệp huyện tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về diện tích, năng suất và sản lượng, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu xã hội. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 ước đạt 1.242,7 tỷ đồng, tăng 120,3 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó, giá trị sản phẩm thu được từ trồng trọt/ 1ha canh tác năm 2020 dự báo đạt 114 triệu đồng, tăng 23 triệu so với năm 2015. Sản lượng lương thực có hạt năm 2020 dự báo đạt 55.297 tấn. Năng suất lúa      cả năm đạt 65,9 tạ/ha vượt 1,9 tạ so với chỉ tiêu đề ra, là huyện có năng suất lúa cao nhất tỉnh. 

Máy bay phun thuốc trừ sâu 

Diện tích cây mầu hàng năm duy trì ổn định 1.200ha. Trong sản xuất nông  nghiệp bước đầu có chuyển biến tích cực cụ thể là: Toàn huyện chuyển đổi diện tích lúa hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hoặc nuôi trồng thủy sản được 83,88 ha nâng tổng số diện tích chuyển đổi cây trồng của huyện lên 347,8ha. Trong đó, diện tích trồng cây ăn quả gồm chuối, bưởi, cam là 140 ha; diện tích trồng cây mầu kahcs là 102,8 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản kết hợp cấy lúa là 96 ha; diện tích trồng hoa và cây dược liệu là 9 ha, có 25 ha diện tích sản xuất cây rau mầu đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, 51 cơ sở chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn VietGap. Chăn nuôi gia súc- gia cầm và thủy sản, mô hình kinh tế trang trại phát triển với quy mô ngày càng mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa.

Mặc dù năm 2019, bị thiệt hại lớn do dịch bệnh tả lợn châu phi, tai xanh, cúm gia cầm. Song đến nay toàn huyện duy trì 639.636 con gia súc- gia cầm các loại. Trong đó tổng đàn lợn 18.000 con, đàn trâu bò 1.736 con; đàn gia cầm 600.000 con, đàn chó mèo 19.000 con và một số gia súc gia cầm khác. Các ngành chức năng đã triển khai có hiệu quả Đề án nuôi cá thâm canh, phát triển nuôi cá lồng trên sông Đuống, toàn huyện hiện có 400 lồng cá, tăng 350 lồng so với năm 2015, đưa sản lượng cá bình quân hàng năm đạt trên 6.400 tấn giá trị sản xuất/ha nuôi trồng thủy sản đạt trên 200 triệu đồng/năm. Thực hiện phong trào trồng cây nhân dân, hàng năm toàn huyện trồng được từ 40.000 cây các loại trở lên, đưa giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2020 ước đạt 3.380 triệu đồng. Chương trình xây dựng NTM được đẩy mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh", tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh thiến độ xây dựng NTM, các tiêu chí tiếp tục tăng lên, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân khu vực nông thôn được cải thiện.

Đến hết năm 2018, đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, về đích sớm hơn 3 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương nâng cao các tiêu chí đã đạt để xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

    Với những thành tích đã đạt được, Ngành nông nghiệp và PTNT huyện Gia Bình đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015, 2018, 2019. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng thưởng Bằng khen của Bộ NN&PTNT, của UBND tỉnh, giấy khen của UBND huyện

Xuân Thủy