Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Bình tham gia xây dựng Nông thôn mới

20/02/2020 16:12 Số lượt xem: 102

Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đưa huyện về đích NTM năm 2018 sớm 3 năm so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Trung tâm huyện Gia Bình ngày một khởi sắc

Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đến nhân dân thông qua hệ thống Đài phát thanh, truyền thanh từ huyện đến thôn; lồng ghép vào các hội nghị, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ… Quá trình thực hiện, gắn các nội dung CVĐ với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm chuyển biến từ nhận thức đến việc làm, xuất hiện nhiều cách làm hay, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM. 5 năm qua, MTTQ các xã, thị trấn đã đăng ký thực hiện 445 việc làm cụ thể.

Trong phát triển kinh tế, MTTQ huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 2 lúa; phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện đã quy hoạch được 76 vùng sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ với quy mô 265 ha; chuyển đổi 179 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; phát triển trên 500 mô hình kinh tế trang trại; 394 lồng cá trên sông. Song song với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, phát triển thêm các ngành nghề mới phù hợp với kinh tế thị trường như may mặc, vận tải, nấu ăn... tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập. Hiện, huyện có 8 Hợp tác xã, 97 doanh nghiệp, 5.742 cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực TTCN giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động. Huyện có 2 sản phẩm làng nghề truyền thống là Đúc đồng Đại Bái và tre trúc Xuân Lai được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Bên cạnh đó,  để giúp người dân có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, 5 năm qua, các đoàn thể chính trị - xã hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền trên 300 tỷ đồng; hỗ trợ  về cây, con giống, phân bón trị giá hơn 10 tỷ đồng cho hơn 20.000 lượt đoàn viên, hội viên. Đời sống người dân được nâng cao, hiện thu nhập bình quân của huyện đạt 50 triệu đồng/người/năm. MTTQ các cấp trong huyện tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt CVĐ “Ngày vì người nghèo”, hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. 5 năm qua, toàn huyện ủng hộ được hơn 5,4 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 287 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ 662 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tặng 4.231 suất quà cho hộ nghèo…góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,62%.

Cùng với đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hiến đất, góp công, góp tiền và vật tư tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay, huyện huy động được gần 15,5  tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất và đóng góp trên 360.000 ngày công lao động tham gia xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện các tiêu chí cơ sở hạ tầng.

Trong các khu dân cư, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Quy ước Làng văn hóa; vận động các hộ gia đình và các dòng họ ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Các địa phương thường xuyên tổ chức  hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ, Tết. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong tư tưởng và việc làm của nhân dân, đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện nay, việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, loại bỏ các hủ tục; tỷ lệ đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 34,5%; hoạt động lễ hội và mừng thọ có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân được nâng cao. Hằng năm, huyện có trên 96% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 95% số khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa.

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải. MTTQ các xã, thị trấn xây dựng 125 mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Các tổ chức thành viên thực hiện tốt các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: Hội Nông dân với mô hình “Nông dân làm sạch đồng ruộng”; “Hàng cây nông dân”; Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch“, “Làng  3 sạch“, “Làng NTM kiểu mẫu”,  “Đường hoa phụ nữ“. Đoàn viên, thanh niên có phong trào “Mùa hè xanh tình nguyện“, “5 T - Bảo vệ môi trường“; Người cao tuổi tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Các cơ quan, đơn vị, trường học duy trì phong trào xây dựng môi trường thân thiện: Xanh - Sạch - Đẹp.  Qua đó, góp phần thực hiện và nâng cao chất lượng tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 5 năm qua, giám sát 216 dự án đầu tư hạ tầng nông thôn, phát hiện, phản ánh, kiến nghị giải quyết được 61/61 công trình, góp phần nâng cao chất lượng các công trình. MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở địa phương với tỷ lệ nhân dân đồng tình nhất trí cao.

Từ việc vận động nhân dân thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp huyện Gia Bình đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Góp phần làm thay đổi căn bản trong hoạt động, công tác đoàn thể theo hướng ngày càng đổi mới, thiết thực và hiệu quả. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Gia Bình được liên tục được công nhận đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Lê Loan