UBND huyện Gia Bình triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2021

26/11/2020 14:11 Số lượt xem: 140

Sáng ngày 26/11, UBND huyện Gia Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2021 tới lãnh đạo UBND các xã- thị trấn, các ngành trong khối nông nghiệp, giám đốc các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lương Trung Hậu, phó Chủ tịch UBND huyện.

Vụ xuân 2021, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 4.834,3 ha; trong đó diện tích lúa 4.050 ha năng suất phấn đấu đạt 66 tạ/ha. Để đạt kế hoạch đề ra, UBND huyện chỉ đạo quy vùng sản xuất tập trung, lựa chọn và mở rộng diện tích giống lúa năng suất, chất lượng cao từ 45% diện tích trở lên cơ bản sử dụng các giống lúa như: TBR 225, BC15, Thiên ưu 8, Bắc Thơm số 7, đài thơm 8, nếp các loại kháng đạo ôn, gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất. Tăng cường áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và các tiến bộ KHKT để giảm công lao động và tăng hiệu quả sản xuất. Mở rộng diện tích cây mầu có giá trị kinh tế cao, sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị và thu nhập cho nông dân. 

 UBND huyện chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng, cày ải. Các ngành trong khối nông nghiệp tổ chức tốt chiến dịch đánh bắt chuột đồng trong thời gian đưa nước đổ ải, cung ứng đầy đủ lượng thóc giống cũng như hướng dẫn nông dân ngâm ủ, gieo mạ và bảo vệ để có mạ cấy xong trong tháng 2. Cây mầu gieo trồng xong trước ngày 10/3. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi về chính sách đầu tư của tỉnh, hỗ trợ của huyện đối với sản xuất vụ xuân 2021

Xuân Thủy