Thường trực Huyện ủy

14/10/2015 01:48 Số lượt xem: 394

 

1. Đ/c:  Nguyễn Kim Thoại

Tỉnh ủy viên

Bí thư Huyện ủy  - Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.045

 

2. Đ/c:  Nguyễn Quang Tôn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Số điện thoại: 0222.3556.036

 

3. Đ/c:  Nguyễn Thị Hà

Phó Bí thư Huyện Ủy

Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0222.3556.027