Truy cập nội dung luôn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5420

Đã truy cập : 43433662

Qua tập huấn bồi dưỡng các học viên được tiếp thu những nội dung như: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh  tranh cấp Sở, ngành/ địa phương,...