Khai chương Cổng dịch vụ công quốc gia

13/12/2019 09:36 Số lượt xem: 101

Ngày 09/12/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG)…

     Cổng DVCQG có vai trò quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, đây là hệ thống kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua phương thức điện tử.

    Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng DVCQG là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

     Với một lần đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập (dichvucong.gov.vn), người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

    Cổng dịch vụ công quốc gia đã giúp việc cải cách hành chính giảm thiểu nhiều thủ tục thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; như thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động khuyến mại và Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đã được thực hiện tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

     Hướng dẫn sử dụng theo đường link https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html

Tạ Minh Phương - Phòng QL XNK
Trung bình (0 Bình chọn)

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4654

Đã truy cập : 43590027