Thông báo Kết quả thực hiện giám sát về hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức thuộc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh năm 2020

01/07/2020 08:49 Số lượt xem: 322

     Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức; Quyết định số 342/QĐ-SNV ngày 25/5/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Công thương,...

Nội dung chi tiết thông báo vui lòng xem và tải tại đây.
Văn phòng Sở

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4154

Đã truy cập : 44067546