Xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới

04/12/2019 10:51 Số lượt xem: 112

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003...

 

      Sau 16 năm Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành thực hiện và đã có một số kết quả như: Thứ hạng của Thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ, trong đó có sự đóng góp đáng kể của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp được công nhận có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tăng đều qua các thời kỳ:

Thời gian

 

Số lượng

Năm 2008

Năm 2010

Năm 2012

Năm 2014

Năm 2016

Năm 2018

Doanh nghiệp

30

43

54

63

88

97

      Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ngày 08/12/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành hai quyết định, Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 và Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đến ngày 22/11/2019 Bộ Công thương có thông tư số 33/2019/TT-BCT Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

      Cùng với các tiêu chí cụ thể tại Thông tư hướng dẫn; Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 và Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo ra một chính sách, cơ chế thống nhất, đồng thuận, nhất quán trên phạm vi cả nước, từ trung ương đến địa phương, giữa các Bộ, ngành, tổ chức trong xây dựng, quảng bá thương hiệu, hình ảnh quốc gia Việt Nam.

      Quyết định chi tiết vui lòng xem và tải tại đây.

Tạ Minh Phương - Phòng QL XNK
Trung bình (0 Bình chọn)

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4495

Đã truy cập : 43589997