Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Liên hệ : (0222) - 3 822 415

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết

Thời tiết ngày 18/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Chiều ngày 10/01/2019, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Hội nghị có nhiệm vụ phân tích và đánh giá thuận lợi, khó khăn, kết quả và những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: công tác Đảng, Chính quyền và Đoàn thể trong năm qua và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2968

Đã truy cập : 43088728