Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5831

Đã truy cập : 43590042

Ngày 30/3/2020, Thủ tướng Chính ban hành Quyết định số 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho công tác địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.