Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4836

Đã truy cập : 43590055

Ngày 15/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 375/UBND - KTTH về việc giá bán khẩu trang y tế phục vụ phòng chống viên phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh.