Truy cập nội dung luôn

Sau hơn 2 năm triển khai và đi vào vận hành, đến nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh đã cung cấp 819 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó có 716 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, 91 dịch vụ cấp huyện, 12 dịch vụ cấp xã.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3699

Đã truy cập : 43169652