Truy cập nội dung luôn

Từ ngày 17/9/2018 đến 02/10/2018 tại Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức bàn giao và tập huấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2374

Đã truy cập : 42986812