Truy cập nội dung luôn
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4777

Đã truy cập : 45394953

Ngày 13/5/2021, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 tại Trung tâm đối ngoại Quốc tế nằm trên đường Hàn Thuyên và Tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán tại Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh