Thị ủy Từ Sơn tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

06/07/2020 09:43 Số lượt xem: 633

         Sáng ngày 3/7, Thị ủy Từ Sơn tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Dự các Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đình Lợi - ủy viên BTV tỉnh ủy – Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh, thường vụ phụ trách Thị xã Từ Sơn, các thành viên tổ công tác số 2 của tỉnh ủy, các đồng chí Trần Quang Huy – TUV – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND TX, Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT Thị ủy, Lê Xuân Lợi – Phó bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND TX, các đồng chí TT TU, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ TX, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể TX, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.

        Phát biểu tại các Hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy – TUV - Bí thư thị ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XVIII của thị xã. Việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo các bước đảm bảo theo hướng dẫn của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũn g như các hướng dẫn của Trung ương về việc tổ chức Đại hội các cấp. Đồng chí Bí thư Thị ủy đề nghị các đại biểu dự các Hội nghị thảo luận, xem xét, cho ý kiến và có những đánh giá khách quan, công tâm để đảm bảo các quy định của Trung ương, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII của thị xã. Theo dự kiến Ban chấp hành Đảng bộ TX khóa 18 có 39 đồng chí, trong đó có 26 đồng chí tái cử, đồng thời giới thiệu 17 đồng chí lần đầu tham gia dự bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định.

        Tại các Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình 5 bước nhân sự tái cử và thực hiện quy trình 3 bươc đối với các đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ TX; đồng thời thực hiện quy trình nhân sự Ủy viên BTV Thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch HĐND TX; Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND TX nhiệm kỳ 2021-2026.

         Trên cơ sở danh sách đã được BTV Thị ủy xem xét thông qua ở bước 1, căn cứ các tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, Hội nghị BCH Đảng bộ, Hội nghị BTV Thị ủy, các đại biểu xem xét, thảo luận và cho ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín đảm bảo đủ các bước theo quy định với sự nhất trí cao.

         Sau các hội nghị này, Thị ủy Từ Sơn tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện quy trình công tác nhân sự tham gia dự bầu BCH Đảng bộ TX Từ Sơn khóa 18 nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần quan trọng để tổ chức thành công Đại hội./.

Hồng Dinh - Chu Sơn