UBND Thị xã họp phiên thường kỳ tháng 10/2020

02/11/2020 09:34 Số lượt xem: 353

        Chiều ngày 26/10, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2020. Đ/c Hoàng Bá Huy- Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì phiên họp. Dự kỳ họp có các đ/c trong TT HĐND, UBND thị xã, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND 12 xã phường.

        Phiên họp kỳ này dành nhiều thời gian đánh giá tình hình thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn thị xã. Theo đó, Từ Sơn hiện có 9/12 xã, phường có quy hoạch đất dân cư dịch vụ để giao đất ở làm dân cư dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất dân cư dịch vụ được quy hoạch tại các dự án là 173,58 ha. Diện tích đất ở quy hoạch giao đất dân cư dịch vụ cho các hộ gia đình là 62,62 ha. UBND thị xã đã Quyết định giao đất đến hộ gia đình tại 12 dự án với 1651 lô đất. Tuy nhiên, công tác giao đất DCDV trên địa bàn TX vẫn rất chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do phương án giao đất cho các hộ gia đình ở mỗi địa phương một khác nhau, không nhất quán và còn nhiều ý kiến không đồng nhất. Việc xác định diện tích đất ở dân cư dịch vụ được hưởng và đối tượng được giao đất dân cư dịch vụ vẫn gặp nhiều vướng mắc, gây khó khăn cho việc giao đất… Tại phiên họp, nhiều ý kiến của xã phường đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, xem xét giao đất DCDV cho các hộ dân đã đủ điều kiện. Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc có sự phối hợp để tháo gỡ khó khăn, nhằm sớm giao đất tới cho người dân.

        Về công tác đảm bảo ATGT trong 9 tháng đầu năm nay, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương. Thị xã đã tập trung giải tỏa vi phạm hành lang ATGT vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn; triển khai mô hình “Xếp hàng đón con” đảm bảo ATGT trước cổng trường học bước đầu cho hiệu quả tốt.

        Thực hiện Nghị quyết 50 của Ban thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế đến năm 2020, hiện tại thị xã đạt 88,9% tỷ lệ người dân tham gia BHYT và ước đến hết năm 2020 đạt 90,6%, như vậy so với việc thực hiện Nghị quyết 50 đạt 90,5%. Qua đánh giá, nhận thức của nhân dân về BHYT đã được nâng lên, bình quân mỗi năm số người tham gia mới đạt khoảng 6.000 người. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đổi mới đáp ứng với nhu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho người tham gia BHYT trong khám chữa bệnh thuận lợi nhất. Tuy nhiên để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 95%. Thị xã đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện nghiêm túc tiêu chí phát triển BHYT trong chương trình phát triển nông thôn mới. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các cơ sở y tế để đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thiết yếu; triển khai đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật cao, công nghệ theo kỹ thuật phân tuyến và vượt tuyến...

          Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Bá Huy đã giao nhiệm vụ và yêu cầu các xã, phường tập trung rà soát thực hiện các dự án đất DCDV và đất đấu giá để các ngành chức năng tham mưu với UBND TX thực hiện dứt điểm đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Riêng đối với các dự án đang triển khai thực hiện thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giao đất cho người dân, những địa phương vẫn còn vướng mắc tiếp tục phối hợp cùng các ngành chuyên môn của thị xã từng bước tháo gỡ, nhằm góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đ/c cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các xã phường bám sát Kế hoạch số 63 của thị xã thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang ATGT vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn; tiếp tục thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các tuyến đường giao thông cần nâng cấp, sửa chữa để đề xuất kiến nghị; cho nhân rộng mô hình “xếp hàng đón con” để giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông cho người dân. Chủ tịch UBND thị xã giao phòng Nội vụ bám sát Sở nội vụ thực hiện Đề án thành lập thị xã thành Thành phố; cùng với phòng GĐ&ĐT hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý trường học để thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động. Đ/c cũng chỉ đạo trong tháng 11/2020, Thị xã sẽ tập trung triển khai giải quyết các trường hợp vi phạm đất tại phường Châu Khê...

         Để thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các đồng chí thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, bám việc, chủ động trong công tác, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; cần có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt công việc mà các cơ quan, đơn vị được giao…

Thanh Mai, Xuân Khương