Ngày 30 tháng 9 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Online : 5328
Đã truy cập : 113484837

Đến tháng 6 năm 2023, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Lương Tài 1256 ha ao đất và 830 lồng cá trên sông Thái Bình. Với những tiềm năng sẵn có của diện tích thủy sản, Lương Tài đang tích cực phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của huyện theo hướng công nghệ cao (CNC) để thu hút các doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, sản xuất hàng hóa nhằm tạo đà cho phát triển sản xuất thủy sản.